2% z dane

Aj VAŠE 2% môžu zmeniť budúcnosť detí

Ako poukázať 2% z dane?

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane najneskôr do 15. februára 2022.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte vyplnené vyhlásenie daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak nie ste zamestnancom, 2% z dane môžete venovať aj ako právnická osoba alebo fyzická osoba. Pre viac informácií nás kontaktujte na info@pomozdetom.sk alebo na tel. čísle 0907 689 563.

Dobrovoľníci:

Ak ste v minulom roku 2021 pracovali viac ako 40 hodín ako dobrovoľník, máte možnosť prispieť 3% z dane. V takom prípade požiadajte organizáciu o potvrdenie tejto práce.

Údaje potrebné na poukázanie 2%

IČO/SID: 53101197
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby  
Obchodné meno/názov: Nezisková organizácia Daniela J. Kratkeho
Ulica: Galvaniho
Číslo: 16130/7A   
PSČ: 821 04
Obec: Bratislava – Ružinov